Đặt câu hỏi

da cho em hoi. neu minh hoc nganh ngon ngu anh clc thi minh co duoc hoc song song nganh quan tri khach san ben dh kinh te khong a?

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020, lần xem: 213

Chào em 

 

Theo qui chế tuyển sinh điều kiện để có thể  học cùng lúc hai chương trình:

a) Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất;

b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu;

c) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

 3. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

4. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

       Theo đó em có thể đăng ký học chương trình 2  ngành khác của một trường thành viên của Đại học Đà Nẵng 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi