Đặt câu hỏi

Trung tâm tư vấn cho tôi hỏi: Với kỳ thực tập (cụ thể là chương trình đào tạo từ xa ngành kế toán ) thì học phí bên trường đào tạo sẽ thu như thế nào. Thu theo tín chỉ học phần hay còn thu các khoản thu thêm như tiền giáo viên hướng dẫn, chi phí cấp bằng, chi phí khác. Nếu thu thêm thì các khoản đó xác định cụ thể như thế nào. Trân trọng cảm ơn.

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021, lần xem: 128

Chào bạn.

Bạn nên vào trang tuyển sinh của Trung tâm đào tạo thường xuyên, ĐHĐN để được tư vấn cụ thể nhé ạ.

Thân./. 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi