Đặt câu hỏi

Cho em hỏi em có lên trang của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước, em có thấy 1 công văn thông báo của trường đại học Đà Nẵng là tuyển sinh hệ đại học VLVH từ xa. cho em hỏi ngành quản lí nhà nước văn bằng 1 học phí 3.380.000/13TC em thấy để là học phí kì 1 cho em hỏi nếu mình học thì học phí 1 năm là bao nhiêu và mấy học kỳ/năm và bao nhiêu tín chỉ/năm

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 25 tháng 3 năm 2019, lần xem: 659

Chào em,

Tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học hình thức học từ xa, em có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Đào tạo Thường xuyên -ĐHĐN để biết chi tiết, điện thoại 0236.3849244 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi