Đặt câu hỏi

e đã học trung cấp quản lý đất đai , bây giờ muốn học đại học tại chức hay vừa học vừa làm thì phải làm sao

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020, lần xem: 177

Hiện nay ĐHĐN đang thông báo tuyển sinh VLVH đợt 1 năm 2020 gồm các ngành Ngôn Ngữ Anh, GD Mầm non và GD Tiểu học. Em có thể truy cập trang http://ts.udn.vn/DHCD/VLVH/VLVHTbao/3944 để biết thông tin chi tiết

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi