Đặt câu hỏi

Em chào ban đào tạo sau đại học. Năm ngoái em có đăng ký dự thi sau đại học khóa 40 mà trường không tổ chức thi vậy hồ sơ đã nộp có được chuyển tiếp qua khóa 41 không ạ

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020, lần xem: 291

Chào bạn, một đợt tuyến sinh bạn cần đăng ký lại thông tin mới đúng theo quy định trong thông báo tuyển sinh.

Để đăng ký dự thi K41, bạn vui lòng thực hiện đúng hướng dẫn ở mục đăng ký trực tuyến tại link dưới đây nhé:  

http://ts.udn.vn/DkySDH/DangkyHDan.aspx?id=56&keys=5566&keysdk=2020m04d01_9_56_391030.768

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi