Đặt câu hỏi

Chào Thầy/Cô, hiện em không thấy bất kì thông tin TS Thạc sĩ nào của năm 2022 trên Web. Thầy/Cô có thể hỗ trợ cho em xin thông tin TS đợt mới năm 2022 (nếu có) được không ạ!

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022, lần xem: 181

Chào bạn,

Hiện nay Đại học Đà Nẵng giao các trường đại học thành viên tuyển sinh và đào tạo sau đại học. Để biết thông tin tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 bạn vui lòng tham khảo website các trường đại học có đào tạo sau đại học của Đại học Đà Nẵng:
 
Trường Đại học Bách khoa: https://dut.udn.vn/TrangDaoTaoSDH 
Trường Đại học Kinh tế: http://due.udn.vn/vi-vn/saudaihoc
Trường Đại học Sư phạm: https://daotao.ued.udn.vn/category/dao-tao/sau-dai-hoc/
Trường Đại học Ngoại ngữ: http://thongtindaotao.ufl.udn.vn/vie/trang-truong-dao-tao/thong-bao-dao-tao-sau-dai-hoc.html 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi