Ngành Luật kinh tế

Ngành Luật kinh tế

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7380107; Mã trường: DDP; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2014

II. GIỚI THIỆU

Ngành học hướng đến việc đào tạo và cung ứng cho xã hội những cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; được trang bị một cách có hệ thống những kiến thức về pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật về kinh doanh; có kỹ năng ngoại ngữ, tin học, giao tiếp để thích nghi tốt với môi trường pháp luật và hoạt động kinh doanh năng động, nhiều áp lực.

* Kiến thức
- Có kiến thức tổng quát về các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam như Hiến pháp, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Lao động, Hôn nhân và Gia đình
- Có kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại
- Khả năng ứng dụng kiến thức để phản biện và xây dựng pháp luật trong hoạt động kinh doanh nói chung.
- Bước đầu tiếp cận với những kiến thức về pháp luật quốc tế, đặc biệt là pháp luật quốc tế về thương mại
- Nắm được một số kiến thức cơ bản về kinh doanh, thương mại bên cạnh những kiến thức pháp luật thông qua các học phần tự chọn như Khởi sự doanh nghiệp, Giao dịch thương mại quốc tế, Thanh toán quốc tế.
* Kỹ năng
- Có khả năng tìm, đọc, hiểu và vận dụng một cách nhanh chóng, đúng đắn các văn bản quy phạm pháp luật.
- Có khả năng phân tích tình huống pháp lý về hoạt động kinh doanh; vận dụng nhạy bén, linh hoạt các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề đó.
- Có kỹ năng soạn thảo các văn bản pháp lý thông thường cũng như những văn bản pháp lý cần thiết trong hoạt động kinh doanh.
- Có kỹ năng cơ bản trong việc đàm phán, soạn thảo và giao kết hợp đồng.
- Tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức về pháp luật và các lĩnh vực liên quan để phát triển nghề nghiệp chuyên môn cũng như tiếp tục học sau đại học.
* Thái độ và hành vi
- Phẩm chất đạo đức cá nhân :Tôn trọng pháp luật và các qui định, các chuẩn mực của tổ chức; Tôn trọng cá nhân; Có tinh thần hợp tác, quan hệ đúng mực với đối tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp; Sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro, kiên trì, linh hoạt chăm chỉ, nhiệt tình, say mê, tự chủ, chính trực, phản biện, sáng tạo…
- Thái độ đối với nghề nghiệp:Có đạo đức nghề nghiệp, có tính kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc; Suy nghĩ trên nền tảng đạo lý, quyết định và hành động trên cơ sở pháp lý
- Thái độ đối với xã hội : có tinh thần phục vụ lợi ích của cộng đồng vì sự phát triển chung của toàn xã hội.
- Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa theo qui định của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
* Tin học: Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp. Đạt chuẩn kỷ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
* Ngoại ngữ: Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh Bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc IELTS 4.0 (hoặc tương đương) trở lên.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể:
- Làm quản lý, hoặc cố vấn pháp lý trong các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước
- Làm tư vấn độc lập về lĩnh vực kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu
- Đảm nhận công tác giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực luật kinh doanh trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu
- Tiếp tục học tập ở những bậc cao hơn hoặc trở thành luật sư tư vấn, tranh tụng.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 40 A00; A09; C00; D01 14.25 TTNV <= 2
2018 40 A00; A09; C00; D01 14.00 TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 40 1. Toán + Địa lý + GDCD;2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh;3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh;4. Toán + Ngữ văn + GDCD 18.75

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A09: Toán + Địa lý + GDCD
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 96 93