Ngành Luật kinh tế

Ngành Luật kinh tế

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7380107; Mã trường: DDP; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2014

II. GIỚI THIỆU

Ngành học hướng đến việc đào tạo và cung ứng cho xã hội những cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; được trang bị một cách có hệ thống những kiến thức về pháp luật Việt Nam và kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật về kinh doanh; có kỹ năng ngoại ngữ, tin học, giao tiếp để thích nghi tốt với môi trường pháp luật và hoạt động kinh doanh năng động, nhiều áp lực cũng như đảm bảo năng lực học tập suốt đời.

PLO1: Tổng hợp được những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội.
PLO2: Hệ thống được kiến thức về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và những quy định cơ bản của pháp luật quốc tế.
PLO3: Vận dụng được các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh.
PLO4: Vận dụng được kiến thức về tố tụng để thực hiện hoạt động tư vấn và tranh tụng trong kinh doanh thương mại.
PLO5: Có kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết các loại hợp đồng.
PLO6: Có kỹ năng nghiên cứu, tranh luận, tư vấn trong các hoạt động pháp lý.
PLO7: Có kỹ năng năng đánh giá chất lượng công việc của các thành viên trong nhóm.
POL8: Có kỹ năng sử dụng Ngoại ngữ ở mức 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, sử dụng công nghệ thông tin ở trình độ cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
PLO9: Có khả năng làm việc độc lập, có khả năng tự tạo việc làm phù hợp với chuẩn mực xã hội.
PLO10: Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần học tập suốt đời

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Làm công tác liên quan đến pháp luật trong các cơ quan nhà nước các cấp như UBND, HĐND, các cơ quan Chuyên môn thuộc UBND, các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội.
Làm việc trong các cơ quan tư pháp như: Tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án.
- Làm việc trong các tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lý: Văn phòng luật sư, công ty luật, Văn phòng công chứng, các trung tâm trọng tài thương mại.
- Làm việc trong các doanh nghiệp với vai trò: Chuyên gia pháp lý, hành chính, Nhân sự.
- Đảm nhận công tác Giảng dạy pháp luật tại các cơ sở nghiên cứu, Đào tạo, các trường học.
- Độc lập thực hiện các công trình nghiên cứu Khoa học liên quan đến Chuyên ngành luật.
- Tham gia các khóa Đào tạo chức danh tư pháp như Thẩm phán, thư ký Tòa án, kiểm sát viên, luật sư, công chứng viên, Thừa phát lại...

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 25 " 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Địa lý + GDCD 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý" 15.00
2021 25 " 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Địa lý + GDCD 3.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4.Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh " 14.00 TTNV <= 1
2020 30 A00; A09; C00; D01 15.75 TTNV <= 1
2019 40 A00; A09; C00; D01 14.25 TTNV <= 2
2018 40 A00; A09; C00; D01 14.00 TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 25 "1. Toán + Địa lý + GDCD2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh3. Toán + Ngữ văn + GDCD4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh" 15.00
2021 25 "1. Toán + Địa lý + GDCD2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh4. Toán + Ngữ văn + GDCD" 15.00
2020 30 "1. Toán + Địa lý + GDCD2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh4. Toán + Ngữ văn + GDCD" 15.00
2019 40 1. Toán + Địa lý + GDCD;2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh;3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh;4. Toán + Ngữ văn + GDCD 18.75
2018 40 1. Toán + Địa lý + GDCD;2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh;3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh;4. Toán + Ngữ văn + GDCD

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A09: Toán + Địa lý + GDCD
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh