Ngành Kế toán

Ngành Kế toán

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340301; Mã trường: DDP; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2010

II. GIỚI THIỆU

Cử nhân ngành kế toán có năng lực chuyên môn cao; có khả năng ứng dụng và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn; có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế; có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.

* Kiến thức
- Hiểu biết những kiến thức chuyên sâu về kế toán, thuế, kiểm toán
- Triển khai thực hiện được công tác kế toán, thuế, kiểm toán ở các tổ chức
- Nhận dạng, phân tích, xử lý tốt các tình huống phát sinh trong lĩnh vực kế toán, thuế, tài chính của tổ chức
- Đánh giá, giám sát, kiểm tra, thẩm định các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, tài chính
- Tổ chức công tác kế toán trong các tổ chức phù hợp với đặc thù của tổ chức.
* Kỹ năng
- Có kỹ năng vận dụng kiến thức về kinh tế và quản lý vào hoạt động của tổ chức
- Có kỹ năng vận dụng linh hoạt kiến thức kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính vào tổ chức, vào các tình huống cụ thể
- Có kỹ năng lập luận, phát hiện và giải quyết vấn đề về kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích tài chính, dự toán và phân tích ngân sách
- Có kỹ năng nhận định, đánh giá, giám sát, kiểm tra công tác kế toán, thuế, kiểm toán của tổ chức
- Có năng lực sáng tạo, phát triển nghề nghiệp: có khả năng tự cập nhật kiến thức mới, tự nghiên cứu để áp dụng hiệu qua những kiến thức chuyên môn vào thực tiễn; Có khả năng tổ chức thực hiện các công việc kế toán, kiểm toán phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp ứng yêu cầu của quản lý.
* Thái độ và hành vi
- Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với khó khăn
- Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp
- Có trách nhiệm với công việc, với xã hội; có tinh thần cầu tiến, chuyên nghiệp trong công việc.
- Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa theo qui định của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
- Có thái độ hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp.
* Tin học: Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp. Đạt chuẩn kỷ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
* Ngoại ngữ: Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh Bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc IELTS 4.0 (hoặc tương đương) trở lên.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Có thể làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán tại các bộ, ngành và cơ quan Nhà nước như: tổ chức thực hiện từng phần hành của công tác kế toán ở các doanh nghiệp; tổ chức thực hiện công tác kế toán ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán cho các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, các bộ, ngành và cơ quan Nhà nước

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 40 A00; A09; C00; D01 14.00 TTNV <= 3
2018 30 A00; A09; C00; D01 14.15 TTNV <= 5

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 40 1. Toán + Vật lý + Hóa học;2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh;3. Toán + Ngữ văn + Địa lý;4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 18.10

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A09: Toán + Địa lý + GDCD
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 292 283