Ngành Quản lý nhà nước

Ngành Quản lý nhà nước

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310205; Mã trường: DDP; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2019

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lý Nhà nước có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; quản lý nhà nước về các lĩnh vực: hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội; các quy định của pháp luật về nền hành chính nhà nước, quản lý văn phòng và các nghiệp vụ trong công tác hành chính - văn phòng; có đủ kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp công vụ nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

PLO1. Vận dụng được các kiến thức lý luận chính trị, toán, thống kê và pháp luật để giải quyết các vấn đề thực;
PLO2. Áp dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế - xã hội, khoa học quản lý để mô tả, giải thích, phân tích các vấn đề trong tổ chức công và khu vực công;
PLO3. Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về khoa học hành chính, hành chính công, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về quản lý hành chính Nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể;
PLO4. Có khả năng tham gia vào công tác tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương;

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên ngành Quản lý nhà nước khi ra trường đảm nhận nhiệm vụ công việc ở các vị trí như sau:
- Trở thành cán bộ, nhân viên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế-xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân;
- Có đủ năng lực để làm cán bộ chuyên trách về một lĩnh vực cụ thể trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế-xã hội,... thực hiện việc xây dựng các chính sách xã hội của Nhà nước và các địa phương, hoạch định chính sách của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của các cơ quan và các tổ chức khác.
- Có cơ hội trở thành nghiên cứu viên, giảng viên tại các Viện, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, TCCN;
- Có cơ hội trở thành cán bộ quản lý các cấp từ địa phương đến Trung ương;
Có cơ hội trở thành cán bộ lãnh đạo, Quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp Trung ương

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 20 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Địa lý + GDCD3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý" 15.00
2021 20 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Địa lý + GDCD3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 14.00 TTNV <= 3
2020 25 A00; A09; C00; D01 14.35 TTNV <= 4
2019 20 A00; A09; C00; D01 14.00 TTNV <= 3

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 20 "1. Toán + Địa lý + GDCD2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh3. Toán + Ngữ văn + GDCD4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh" 15.00
2021 20 "1. Toán + Địa lý + GDCD2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh4. Toán + Ngữ văn + GDCD" 15.00
2020 25 "1. Toán + Địa lý + GDCD2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh4. Toán + Ngữ văn + GDCD" 15.00
2019 20 1. Toán + Địa lý + GDCD;2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh;3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh;4. Toán + Ngữ văn + GDCD 18.75

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A09: Toán + Địa lý + GDCD
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh