Ngành Quản lý nhà nước

Ngành Quản lý nhà nước

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310205; Mã trường: DDP; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2019

II. GIỚI THIỆU

Cử nhân chuyên ngành Quản lý nhà nước có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức về tổ chức bộ máy, các quy định của pháp luật về nền hành chính nhà nước, quản lý văn phòng và các nghiệp vụ trong công tác hành chính - văn phòng; có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư;

* Kiến thức
- Nắm vững kiến thức cơ bản về pháp luật, cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nhân sự hành chính nhà nước, quy trình thủ tục hành chính trong cơ quan, tổ chức Nhà nước, chính sách công và dịch vụ công;
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về hệ thống về văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính công, quản trị hành chính văn phòng và công tác văn thư, lưu trữ.
- Áp dụng được các kiến thức về quản lý nhà nước ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, các vấn đề về chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở cả hai khu vực công và tư trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các hoạt động của nhà nước, doanh nghiệp một cách hữu hiệu và hiệu quả.
* Kỹ năng
- Có khả năng tham gia vào công tác tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
- Thực hiện thành thạo các kĩ thuật nghiệp vụ hành chính : kỹ năng tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý; kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, thư tín, hợp đồng; kỹ năng tổ chức quản lý văn bản và khai thác sử dụng có hiệu quả các thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo; kỹ năng tổ chức hội thảo và hội họp.
- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại, các chương trình phần mềm tin học trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lý văn bản, soạn thảo văn bản.
- Có kỹ năng phân tích và tư duy lôgic;
- Có kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
* Thái độ và hành vi
- Có tinh thần lao động say mê, sáng tạo và lòng yêu nghề.
- Có phẩm chất chính trị vững vàng, có trách nhiệm công dân với xã hội.
- Có trách nhiệm đối với công việc chuyên môn.
- Có thói quen tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức về các vấn đề thuộc lĩnh vực có liên quan để phát triển nghề nghiệp chuyên môn cũng như tiếp tục học tập sau khi tốt nghiệp.
- Có thói quen kỷ luật, nghiêm túc trong công việc. Có tác phong khoa học, ham học hỏi công nghệ mới phục vụ tốt công việc.
* Tin học: Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp. Đạt chuẩn kỷ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
* Ngoại ngữ: Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh Bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc IELTS 4.0 (hoặc tương đương) trở lên.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

SV tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí quản lý, chuyên viên hành chính các cơ quan thuộc khu vực công và cả khu vực tư, và cán bộ nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 20 A00; A09; C00; D01 14.00 TTNV <= 3

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 20 1. Toán + Địa lý + GDCD;2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh;3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh;4. Toán + Ngữ văn + GDCD 18.75

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A09: Toán + Địa lý + GDCD
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh