Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340101; Mã trường: DDP; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2007

II. GIỚI THIỆU

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh; có kỹ năng giao tiếp và quản lý; có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động sản xuất, thương mại và bán hàng của doanh nghiệp; có năng lực học tập suốt đời.

PLO1. Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị, xã hội, pháp luật vào giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh và quản trị.
PLO2. đánh giá được môi trường kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa
PLO3. Phân tích được các hoạt động quản trị, tài chính, marketing, nguồn Nhân lực, chuỗi cung ứng.
PLO4. có khả năng thực thi các chức năng quản trị tại các bộ phận trong doanh nghiệp và các nghiệp vụ tại bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp.
PLO5. có năng lực truyền thông hiệu quả.- PLO6. có năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, kinh doanh.
PLO7. có khả năng hợp tác nhóm để đạt mục tiêu chung của nhóm, tổ chức.
PLO8. sử dụng được công nghệ thông tin và công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề kinh doanh
PLO9. có kỹ năng lập luận tư duy, Phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả trong môi trường kinh doanh.
PLO10. tạo lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp
PLO11. Tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội
PLO12. có khả năng học tập suốt đời

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Làm công tác liên quan đến pháp luật trong các cơ quan nhà nước các cấp như UBND, HĐND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội.
Làm việc trong các cơ quan tư pháp như: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án.
Làm việc trong các tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lý: Văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, các trung tâm trọng tài thương mại.
Làm việc trong các doanh nghiệp với vai trò: chuyên gia pháp lý, hành chính, nhân sự.
Đảm nhận công tác giảng dạy pháp luật tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các trường học.
Độc lập thực hiện các công trình nghiên cứu Khoa học liên quan đến chuyên ngành luật.
- Tham gia các khóa đào tạo chức danh tư pháp như Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại...

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận với các nhóm vị trí có thể đảm nhận:
Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, Trưởng cửa hàng bán lẻ, Giám đốc bán hàng vùng/khu vực.
Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh, tài chính; lập kế hoạch sản xuất, nhân sự, sản xuất, trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh.
Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản xuất; Quản đốc phân xưởng nhỏ; quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, chất lượng.
Nhà quản trị tổng quát: Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/khu vực.
Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty.
Tùy thuộc năng lực thực sự của mỗi cá nhân sau khi ra trường mà cử nhân QTKD sẽ đảm nhận vị trí công việc nào. Con đường thăng tiến nghề nghiệp về cơ bản là như sau:
Trong thời gian từ 04 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc về kinh doanh; trợ lý cho các nhà quản trị cấp trung; quản trị viên cấp tác nghiệp thuộc các lĩnh vực chức năng khác nhau và tự khởi sự kinh doanh. Cụ thể, họ có thể là:
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên/quản trị viên tác nghiệp ở các bộ phận chức năng: marketing, sản xuất, bán hàng, nhân sự, dự án, chất lượng, cung ứng vật tư
Trợ lý trưởng bộ phận kinh doanh
Trợ lý dự án, chuyên viên phân tích và tư vấn kinh doanh
Chủ doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ
Trong 5 đến 10 năm: cử nhân Quản trị kinh doanh có thể thăng tiến đến vị trí:
Trưởng một đơn vị trực thuộc: trưởng cửa hàng bán lẻ, trưởng chi nhánh, đại diện khu vực
Giám đốc điều hành vùng/khu vực, Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Sau 10 năm, với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị điều hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị cấp nhỏ lẻ, đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh là: Giám đốc doanh nghiệp, Chủ một doanh nghiệp phát triển bền vững

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 25 " 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Địa lý + GDCD 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý" 15.00
2021 25 " 1.Toán + Vật lý + Hóa học 2.Toán + Địa lý + GDCD 3.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 4.Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 14.00 TTNV <= 3
2020 25 A00; A09; C00; D01 15.35 TTNV <= 3
2019 40 A00; A09; C00; D01 14.00 TTNV <= 3
2018 25 A00; A09; C00; D01 14.00 TTNV <= 1

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 25 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh3. Toán + Ngữ văn + Địa lý4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh" 15.00
2021 25 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh3. Toán + Ngữ văn + Địa lý4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh" 15.00
2020 25 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh3. Toán + Ngữ văn + Địa lý4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh" 15.00
2019 40 1. Toán + Vật lý + Hóa học;2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh;3. Toán + Ngữ văn + Địa lý;4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 16.35
2018 25 1. Toán + Vật lý + Hóa học;2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh;3. Toán + Ngữ văn + Địa lý;4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A09: Toán + Địa lý + GDCD
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh