Ngành Giáo dục Tiểu học

Ngành Giáo dục Tiểu học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140202; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2002

II. GIỚI THIỆU

SM của Khoa GDTH:
Khoa Giáo dục Tiểu học là nơi đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; kết hợp với nghiên cứu, chuyển giao khoa học giáo dục tiểu học và hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tầm nhìn của Khoa Giáo dục Tiểu học: Đến năm 2030, Khoa Giáo dục Tiểu học – Trường ĐHSP trở thành khoa đào tạo trọng điểm về Giáo dục Tiểu học, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khoa học giáo dục đạt chuẩn chất lượng trong khu vực Đông Nam Á trên một số lĩnh vực mũi nhọn. Triết lý giáo dục của Khoa Giáo dục Tiểu học:
Thực học – Thực nghiệp – Sáng tạo – Toàn diện và Khai phóng. Mục tiêu: Đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học chất lượng cao, có năng lực chuyên môn, nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học để dạy học, làm việc, quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến giáo dục tiểu học tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, và các đơn vị hành chính sự nghiệp giáo dục khác; có khả năng khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có phẩm chất, đạo đức nhà giáo.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có khả năng:
 PLO1: Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật, khoa học giáo dục vào hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp thuộc phạm vi Giáo dục Tiểu học.

 PLO2: Tổ chức hoạt động giáo dục và dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

 PLO3: Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh tiểu học.
 PLO4: Xây dựng môi trường giáo dục tích cực.

 PLO5: Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong giáo dục và dạy học tiểu học.

 PLO6: Quản trị quá trình giáo dục và dạy học các môn học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

 PLO7: Thể hiện được tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp và cuộc sống.

 PLO8: Thực hiện được các hoạt động giao tiếp, hợp tác với đồng nghiệp và xã hội.

 PLO9: Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với phẩm chất, đạo đức nhà giáo; tham gia phục vụ cộng đồng và hình thành ý tưởng khởi nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Giáo viên dạy học tại các trường tiểu học công lập, quốc tế, tư thục, chuyên biệt trong cả nước.
- Có thể giảng dạy tại các Khoa Giáo dục Tiểu học trong các trường trung cấp, cao đẳng và đại học sư phạm trong cả nước.
- Có thể làm việc tại các sở, ban, ngành, trung tâm, tổ chức phi chính phủ về giáo dục.
- Có thể trở thành cán bộ quản lý giáo dục các cấp.
- Có thể thành lập các trường tiểu học tư thục, dân lập, quốc tế, các trung tâm văn hoá...

- Có năng lực tự học và học tập suốt đời, có thể học tập nâng cao trình độ lên thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học, quản lý giáo dục ở trong và ngoài nước.
- Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm và khoa học giáo dục ở các cấp quản lý khác nhau.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 33 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh4. Toán + Hóa học +Sinh học" 24.80 TTNV <= 9
2021 298 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh4. Toán + Hóa học +Sinh học" 22.85 TTNV <= 1
2020 100 D01 21.50 TO >= 7; TTNV <= 1
2019 100 D01 18.00 TTNV <= 1
2018 45 D01 17.75 TO >= 4.8;VA >= 7;N1 >= 5.2;TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 33 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh4. Toán + Hóa học +Sinh học" 27.00
2021 128 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh4. Toán + Hóa học +Sinh học" 25.00

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh