Video

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng vinh dự đón nhận Chứng nhận chất lượng cho 04 chương trình đào tạo theo Tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA)

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2019, lần xem: 431