Sự kiện

Tương lai nào cho con

Thời gian, địa điểm:

8h30, ngày 16/03/2019
Khách sạn Satya, 155 Tràn Phú Đà Nẵng

Sự kiện

Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học năm 2019 tại Quảng Ngãi

Thời gian, địa điểm:

08:00, ngày 17/03/2019
Trường THPT Trần Quốc Tuấn (số 503 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi)

Sự kiện

Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học năm 2019 tại Gia Lai

Thời gian, địa điểm:

08:00, ngày 24/03/2019
Trung tâm văn hóa thể thao (số 7 Nguyễn Thái Học, thành phố Pleiku)

Sự kiện

Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học năm 2019 tại Đà Nẵng

Thời gian, địa điểm:

08:00 - 16:00, ngày 10/03/2019
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật số 48 Cao Thắng

Sự kiện
Tìm thấy: 8 mục