Trường Đại học CNTT và TT Việt - Hàn

Đặt câu hỏi

Trường Đại học CNTT và TT Việt - Hàn


02366552688 - 02363667113
Trang tuyển sinh
Facebook
Đô thị Đại học Đà Nẵng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Đặt câu hỏi