Các con số thống kê

Ngành hot tuyển sinh vào Đại học Đà Nẵng năm 2017

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019, lần xem: 125

Năm 2017, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 125 ngành/chương trình đào tạo vào 9 trường đại học, phân hiệu, khoa, viện trực thuộc với tổng số lượng nhập học là 11133.

 

 

 

 Top 5 ngành có số lượng thí sinh nhập học nhiều nhất vào Đại học Bách Khoa gồm: Công nghệ thông tin (308 thí sinh), Kỹ thuật công trình xây dựng (253), Kỹ thuật điện tử và viễn thông (217), Kỹ thuật điện, điện tử (217), Kỹ thuật cơ khí (172).

Trường Đại học Kinh tế có số lượng thí sinh nhập học cao vào các ngành Quản trị kinh doanh (428), Kế toán (333), Tài chính - Ngân hàng (317), Kinh doanh quốc tế (229), Kiểm toán (209).

Tại Trường Đại học Sư phạm, ngành Báo chí có 271 thí sinh nhập học, Công nghệ thông tin (219), Việt Nam học (213), Tâm lý học (120), Địa lý học (116).

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, các ngành có số thí sinh nhập học cao nhất gồm: Ngôn ngữ Anh (1059), Ngôn ngữ Trung Quốc (145), Quốc tế học (114), Ngôn ngữ Nhật (107), Ngôn ngữ Hàn Quốc (104).

Về điểm chuẩn, top 10 ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 (quy về thang điểm 30) gồm:

(1)       Công nghệ thông tin (ĐHBK): 26

(2)       Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ĐHBK): 25

(3)       Công nghệ thực phẩm (ĐHBK): 25

(4)       Ngôn ngữ Nhật (ĐHNN): 25

(5)       Sư phạm Tiếng Anh (ĐHNN): 24,75

(6)       Công nghệ thông tin (Chất lượng cao Ngoại ngữ Anh) (ĐHBK): 24,5

(7)       Kinh doanh quốc tế (ĐHKT): 24,5

(8)       Kỹ thuật cơ - điện tử (ĐHBK): 24,25

(9)       Sư phạm Toán học (ĐHSP): 24,25

 

(10)   Ngôn ngữ Hàn Quốc (ĐHNN): 24,25

 

 

         Đối với các Khoa trực thuộc mới thành lập năm 2017 là Khoa CNTT & Truyền thông (Khoa CNTT&TT) và Khoa Công nghệ, ngành Công nghệ thông tin của Khoa CNTT&TT thu hút 68,35% tổng số thí sinh nhập học tại Khoa này, ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô của Khoa Công nghệ có số thí sinh nhập học chiếm tỉ lệ là 39,32%.

Xem thêm tại địa chỉ sau: Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2017.