Thông báo

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022, lần xem: 343

Đại học Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một điểm thi đánh giá năng lực tại Đại học Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện cho thí sinh khu vực miền Trung có thêm phương án lựa chọn trong việc đăng ký xét tuyển vào đại học. Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 được ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức 2 đợt vào ngày 27-3 (đợt 1) và ngày 22-5 (đợt 2).

Để biết thông tin chi tiết về kỳ thi, thí sinh truy cập địa chỉ:

http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html

Để đăng ký dự thi đăng ký online, thí sinh truy cập vào địa chỉ:

https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/