Kết quả thi, xét tuyển

Kết quả xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo học bạ - đợt tuyển sinh từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2017

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019, lần xem: 168

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển vào các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng theo hình thức xét tuyển học bạ, đợt tuyển sinh từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2017.

Thí sinh xem Điểm trúng tuyển tại đây.

Thí sinh xem Danh sách trúng tuyển tại đây.

CÁC TIN LIÊN QUAN