Thông báo tuyển sinh

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ bổ sung lần 1

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019, lần xem: 382

Đại học Đà Nẵng thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ bổ sung lần 1 hết tháng 8/2019. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đến đơn vị có thông báo xét tuyển hoặc tại Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng. 

Thông tin chi tiết về ngành xét tuyển: xem tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN