Thông tin đăng ký xét tuyển

Điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe năm 2023

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023, lần xem: 141

Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận đăng ký xét tuyn (ĐKXT) theo phương thc xét đim thi THPT năm 2023 vào các cơ s đào tạo thành viên đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe như sau:

 

TT

TRƯỜNG/Ngành

Điểm nhận ĐKXT

I

TRƯNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

1

Giáo dục Tiểu học

19

2

Giáo dục Chính trị

19

3

Sư phạm Toán học

19

4

Sư phạm Tin học

19

5

Sư phạm Vật lý

19

6

Sư phạm Hoá học

19

7

Sư phạm Sinh học

19

8

Sư phạm Ngữ văn

19

9

Sư phạm Lịch sử

19

10

Sư phm Địa lý

19

11

Giáo dục Mầm non

6,33 và đim các môn năng khiếu ≥ 5

12

Sư phạm Âm nhạc

6 và đim các môn năng khiếu ≥ 5

13

Sư phạm Khoa học tự nhiên

19

14

Sư phạm Lịch sửịa lý

19

15

Giáo dục Công dân

19

16

Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

19

17

Giáo dục thể chất

12 và điểm môn năng khiếu ≥ 5

II

TRƯNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 

1

Sư phạm tiếng Anh

19

2

Sư phạm tiếng Pháp

19

3

Sư phạm tiếng Trung Quốc

19

III

TRƯNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

1

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin)

19

IV

PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM

 

1

Giáo dục Tiểu học

19

V

KHOA Y – DƯỢC

 

1

Y khoa

22,5

2

Điu dưỡng

19

3

Răng - Hàm - Mặt

22,5

4

ợc học

21

5

Kỹ thuật xét nghiệm y học

19

 

Ghi chú:

(1) Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (trừ các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất) và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số, cộng với đim ưu tiên khu vc, đi tượng.

(2) Điểm nhận đăng ký xét tuyn đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc là điểm 1 môn thi THPT trong tổ hợp xét tuyển, cộng với 1/3 đim ưu tiên khu vc, đi tượng

(3) Điểm nhận đăng ký xét tuyn đối với ngành Giáo dục Thể chất là tổng điểm 2 môn thi THPT trong tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số, cộng với 2/3 đim ưu tiên khu vc, đi tượng.

CÁC TIN LIÊN QUAN