Trường Đại học CNTT và TT Việt - Hàn

Đặt câu hỏi

Cho e hỏi e đã gửi minh chứng đến khoa công nghệ thông tin và truyền thông và bây giờ e làm thế nào để có thể nhập học tại trường ạ

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020, lần xem: 101

Em liên hệ trực tiếp khoa CNTT và truyền thông theo thông tin sau nhé: 

- Địa chỉ trang hỗ trợ tuyển sinh: http://tuyensinh.sict.udn.vn(hotline): (0236) 655 2688

- Facebook tuyển sinh: https://www.facebook.com/sict.udn.vn

- Địa chỉ: Đô thị Đại học Đà Nẵng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi