Khoa Y Dược

Đặt câu hỏi

Cho e hỏi trường mình phân các mục khoa y dược vs khoa truyền thông là học tại trường mình luôn hay là mình học tại các trường nhỏ được phân ra ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 3 tháng 5 năm 2021, lần xem: 396

Chào em, Khoa Y Dược là đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng, hiện nay sinh viên Khoa Y Dược đang học tập tại Khu đô thị ĐHĐN tại Phường Hoà Quý.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi