Khoa Y Dược

Đặt câu hỏi

Trường còn xét học bạ ngành y dược không ạ

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 13 tháng 7 năm 2023, lần xem: 149

Hiện nay đã hết thời hạn ĐKXT học bạ vào khoa Y dược em ạ.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi