Khoa Y Dược

Đặt câu hỏi

Em vừa tham khảo thông tin thì thấy khoa y dược - ĐHĐN có thi tuyển đầu vào tiếng anh. Có nghĩa là sao vậy ạ

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021, lần xem: 359

Không biết em đã tham khảo thông tin này ở đâu?

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi