Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Cho e hỏi là điều kiện xét học bạ có ghi là không môn nào dưới 5, có nghĩa là môn tổ hợp để xét tuyển hay là tất cả các môn ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020, lần xem: 209

Chào bạn,

Để biết nguyên tắc xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét học bạ bạn vui lòng tham khảo thông tin đăng ký xét tuyển và đề án tuyển sinh của các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng bạn nhé!

Thông tin đăng ký xét tuyển năm 2020: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/4346

Đề án tuyển sinh năm 2020: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHDean/4391

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi