Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng có xét học bạ không ạ?

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019, lần xem: 666

Chào em,

Năm 2019, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng không xét tuyển theo phương thức xét học bạ em nhé! 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi