Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

cho em hỏi khi nào xét học bạ ạ, trân trọng

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022, lần xem: 219

 ĐHĐN sẽ có hướng dẫn cụ thể về cách thức và thời giam nộp hồ sơ trên trang ts.udn.vn sau khi Bộ GDĐT ban hành quy chế tuyển sinh năm 2022. Em theo dõi nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi