Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Em muốn hỏi là hồ sơ mã XHB 103613 e đã nộp đến cơ sở đào tạo qua đường bưu điện hơn một tuần rồi mà sao trạng thái hồ sơ trên trang tuyển sinh là chưa nộp. Cho em hỏi là em có bị thiếu sót gì không?

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020, lần xem: 571

Em liện hệ trường nơi em gửi hồ sơ để báo lại nhé, em tham khảo địa chỉ, số đt của các đơn vị tại link sau : http://ts.udn.vn/Detail.aspx?id=4594

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi