Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi hiện nay học bạ của em không thể rút về được để photo chứng minh thì phải làm sao ạ

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020, lần xem: 564

Em sử dụng mẫu 2B (giấy xác nhận điểm THPT, tải từ web tuyển sinh và nhờ các thầy cô ở trường THPT xác nhận cho nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi