Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Em đăng kí trực tuyến rồi nhưng vẫn chưa nộp hồ sơ và bây giờ em muốn đổi nguyện vọng thì phải làm như thế nào ạ?

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020, lần xem: 415

Em có thể đăng ký lại được, lưu ý khi nộp thì nộp bản em đã đky lại nhé (chú ý mã code).

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi