Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Cho e hỏi, cả đăng ký xét tuyển học bạ và đồng thời thi tuyển cùng ngành có được ko ah

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020, lần xem: 110

Được em nhé, em có thể đăng ký nộp nhiều phương thức xét tuyển.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi