Hồ sơ tuyển sinh, thủ tục nhập học

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi em bị sai căn cước công dân nhma ở hai bộ hồ sơ khác nhau thế có cơ hội được sửa k ạ mong mn giúp đỡ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023, lần xem: 42

Chào em,

Sau khi nhận hồ sơ, ĐHĐN sẽ tiến hành kiểm dò và điều chỉnh các sai sót về thông tin cá nhân như số CCCD dựa vào hình ảnh em đã upload trước đó, việc em đăng ký 2 lần với 2 số khác nhau là không hợp lệ và chỉ được chấp nhận 1 bộ hồ sơ có thời gian nộp trước.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi