Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Phương thức xét tuyển, chính sách ưu tiên, điểm chuẩn

- Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy (dự kiến): 13.300
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia và kết quả học bạ THPT.

Đặt câu hỏi