Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Nếu em có chứng chỉ hsk 2 thì có được xin miễn năm nhất ngành ngôn ngữ Trung không ạ

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019, lần xem: 352

Chào em,

Việc miễn họ, miễn thi và công nhận kết quả do Khoa tiếng Trung/Trường ĐHNN quyết định.

 Cụ thể, em liện hệ Khoa tiếng Trung điện thoại: 0236.3699326; Phòng Đào tạo Trường ĐHNN, ddienj thoại: 0236.3699321 hoặc 0236.3699335

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi