Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Thời gian nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển học bạ vào khi nào

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2019, lần xem: 442

Chào em,

Hiện tại chưa có kế hoạch thu nhận hồ sơ ĐKXT bằng học bạ hệ chính quy năm 2019.

Thông tin cụ thể sẽ được thông báo trên trang Thông tin tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ: ts.udn.vn.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi