Đặt câu hỏi

Dạ! Em đã học xong bằng Kiến trúc sư công trình. Và muốn học thêm văn bằng 2 ngôn ngữ anh. Cho em hỏi có lớp ban đêm hay cuối tuần và đăng kí với ạ. Em xin cảm ơn!

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022, lần xem: 591

Chào bạn,

Để biết thông tin về tuyển sinh và đào tạo đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh bạn vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN hoặc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, ĐHĐN nhé!

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ: http://thongtindaotao.ufl.udn.vn/vie/

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên: http://cce.udn.vn/

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi