Đặt câu hỏi

Cho em hỏi liên thông đại học chính quy mình học buổi tối hay ban ngày ạ

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021, lần xem: 328

Chào bạn,

Bạn theo dõi kế hoạch học tập của các Trường Đại học thành viên nhé, bạn vào trang web của Phòng Đào tạo các Trường thành viên thuộc ĐHĐN và theo dõi nhé bạn.

Thân./. 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi