Đặt câu hỏi

cho e hỏi trường mình có liên thông từ trung cấp điện lên CĐ điện CÔNG NGHIỆP k ạ...

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020, lần xem: 216

Hiện nay, Đại học Đà Nẵng chưa có kế hoạch, thông báo tuyển sinh liên thông hệ Chính quy lên đại học đối với các trường thuộc ĐHĐN. Bạn vui lòng theo dõi thông tin tuyển sinh của ĐHĐN sẽ được đăng trên trang web: ts.udn.vn.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi