Đặt câu hỏi

Cho em hỏi trường DHBK năm 2019 có đào tạo liên thông chính quy ngành công nghệ chế tạo máy không ạ!

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018, lần xem: 259

Em liên lạc với Phòng Đào tạo của Trường Đại học Bách khoa để được hướng dẫn. Số điện thoại: 0236 3733591

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi