Đặt câu hỏi

Thưa các thầy (cô),Em là cựu sinh viên cao học khóa K28 đã bảo vệ Luận văn, vẫn chưa đăng ký thi anh văn đầu ra lần nào? Vậy, nếu có đợt thi em có thể đăng ký thi để hoàn tất thủ tục lấy bằng không ạ?

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 23 tháng 3 năm 2022, lần xem: 84

Chào anh/chị

Anh/chị vui lòng gửi mail Ban Đào tạo về vấn đề này. Ngoài ra trong mail cần nêu rõ các thông tin của học viên như:

Họ và tên; Ngày sinh; Năm trúng tuyển đầu vào/Khóa; Ngành đã học. Đồng thời cần gửi bản sao bảng điểm cao học, minh chứng đã nộp lưu chiểu luận văn cho thư viện.

Sau khi nhận mail, Ban Đào tạo sẽ kiểm tra và phản hồi cho anh/chị.

Địa chỉ mail Ban Đào tạo: bandaotao@ac.udn.vn 

 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi