Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch)

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7810103; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1977

II. GIỚI THIỆU

Là ngành cung cấp những kiến thức tổng quát về tự nhiên, văn hóa, xã hội liên quan đến phát triển du lịch, những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong quản trị kinh doanh du lịch. Đồng thời rèn luyện các kĩ năng cần thiết để làm việc quản trị doanh nghiệp du lịch.

Kiến thức
1. Có kiến thức chung về chính trị, pháp luật phù hợp với hệ thống chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
2. Hiểu biết cơ bản về kinh tế-xã hội và quản trị kinh doanh
3. Có kiến thức tổng quát về công nghiệp du lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch.
4. Hiểu biết sâu sắc về các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác như Marketing, nhân sự, tài chính trong các doanh nghiệp du lịch
5. Nắm vững các nguyên tắc và nội dung cơ bản trong hoạt động quản trị một DN du lịch cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc ra quyết đinh kinh doanh, phục vụ khách du lịch
6. Tích lũy kiến thức đủ để có thể theo học các bậc học cao hơn.

Kỹ năng

7. Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên
8. Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp. Đạt chuẩn kỷ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
9. Kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt
10. Có kỹ năng rèn luyện sức khỏe và sẵn sàng phục vụ Tổ quốc khi cần.
11. Thực hành tốt các hoạt động cung ứng dịch vụ trong các doanh nghiệp lữ hành và tham quan giải trí
12. Thực hành tốt các hoạt động Marketing, nhân sự, tài chính trong các doanh nghiệp du lịch
13. Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình.. trong các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác của các doanh nghiệp du lịch
14. Phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp du lịch

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

15. Yêu thích công việc phục vụ và giao tiếp với khách hàng; sẵn sàng chấp nhập khó khăn, phức tạp của việc phục vụ khách
16. Tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, văn hóa của doanh nghiệp, của tổ chức
17. Luôn làm việc với sự chuyên nghiệp cao, năng động và sáng tạo, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị
18. Quan hệ đúng mực với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp; có ý thức vì cộng đồng.
19. Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa theo qui định của Trường Đại học kinh tế (theo Quyết định số 749/QĐ ĐHKT ngày 20/4/2017)

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Hướng dẫn viên.
- Nhân viên điều hành và thiết kế tour.
- Giám sát viên.
- Nhân viên bộ phận quản lí khách sạn, Quản lí lữ hành.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2019 125 A00; A01; D01; D90 22.25 TTNV <= 5
2018 260 A00; A01; D01; D90 20.00 TTNV <= 6

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 3000 3000