Ngành Điều dưỡng

Ngành Điều dưỡng

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7720301; Mã trường: DDY; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2013

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm. Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng hành nghề theo chuẩn năng lực cơ bản Điều dưỡng Việt Nam, có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

1. Kiến thức
- Vận dụng được các kiến thức về tư tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong phục vụ người bệnh và nghiên cứu khoa học.
- Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chuyên môn.
- Trình bày được cấu trúc giải phẫu, chức năng sinh lý của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
- Phân tích được sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
- Phân tích và vận dụng được các nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh.
- Tuân thủ luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
2. Kỹ năng
a) Kỹ năng nghề nghiệp
- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của Bác sĩ, đề xuất các biện pháp can thiệp hợp lý nhằm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người bệnh.
- Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng.
- Tham gia công tác quản lý, tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế.
- Áp dụng được y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.
- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại và thực hiện công tác phòng chống dịch tại địa phương.
- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
- Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
- Thiết lập mối quan hệ và giao tiếp hiệu quả với người bệnh, gia đình và đồng nghiệp.
- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong công tác chăm sóc người bệnh.
b) Kỹ năng mềm
- Có khả năng thích ứng trong các hoàn cảnh mới, làm việc có kế hoạch, độc lập sáng tạo.
- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả: kỹ năng tổ chức phối hợp với các thành viên trong nhóm, kỹ năng lắng nghe, thu nhận; kỹ năng thuyết trình giảng giải, kỹ năng tổng hợp ý kiến, kỹ năng phản biện và bảo vệ quan điểm.
- Trình độ ngoại ngữ: Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Trình độ tin học ứng dụng: Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản theo chuẩn Quốc gia
3. Về thái độ, phẩm chất đạo đức
a) Phẩm chất đạo đức cá nhân
Có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật lao động; tự tin, can đảm, trung thành, công nhận thành quả của người khác và có tinh thần cầu tiến, tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ.
b) Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; tôn trọng, cảm thông và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.
c) Phẩm chất đạo đức xã hội
Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: có ý thức cộng đồng; có tinh thần hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tham gia công tác xã hội, đoàn thể.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng, các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, viên nghiên cứu.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 25 "1. Toán + Hóa học + Sinh học2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh" 19.10 TO >= 7.6;SI >= 4;TTNV <= 2
2021 25 "1. Toán + Hóa học + Sinh học2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh" 20.65 TO >= 7.8;SI >= 5.5;TTNV <= 7
2020 50 B00 19.70 TO >= 8.2; SI >= 4; HO >= 7.25; TTNV <= 3
2019 50 B00 18.00 TO >= 6;SI >= 4;HO >= 5.25;TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 25 "1. Toán + Hóa học + Sinh học2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh" 25.94
2021 25 "1. Toán + Hóa học + Sinh học2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh" 25.52

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học