Thông tin đăng ký xét tuyển

Điểm nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 26 tháng 8 năm 2021, lần xem: 518

Đại học Đà Nẵng công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc như sau:

TT

TRƯỜNG/Ngành

Ngưỡng nhận ĐKXT

 

 

 

 

I

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

 

 

1

Giáo dục Tiểu học

19

 

 

2

Giáo dục Chính trị

19

 

 

3

Sư phạm Toán học

19

 

 

4

Sư phạm Tin học

19

 

 

5

Sư phạm Vật lý

19

 

 

6

Sư phạm Hoá học

19

 

 

7

Sư phạm Sinh học

19

 

 

8

Sư phạm Ngữ văn

19

 

 

9

Sư phạm Lịch sử

19

 

 

10

Sư phạm Địa lý

19

 

 

11

Giáo dục Mầm non

6.33

 

 

12

Sư phạm Âm nhạc

6

 

 

13

Sư phạm Khoa học tự nhiên

19

 

 

14

Sư phạm Lịch sử- Địa lý

19

 

 

15

Giáo dục Công dân

19

 

 

16

Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

19

 

 

17

Sư phạm Công nghệ

19

 

 

18

Giáo dục thể chất

12

 

 

II

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 

 

 

1

Sư phạm tiếng Anh

19

 

 

2

Sư phạm tiếng Pháp

19

 

 

3

Sư phạm tiếng Trung

19

 

 

III

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

 

 

1

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
(chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo tại Trường)

19

 

 

IV

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

 

 

 

1

Giáo dục Tiểu học

19

 

 

V

KHOA Y DƯỢC

 

 

 

1

Y khoa

22

 

 

2

Điều dưỡng

19

 

 

3

Răng - Hàm - Mặt

22

 

 

4

Dược học

21

 

 

 

Ghi chú:
(1) Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với các ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và các ngành đào tạo giáo viên (trừ các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục thể chất) là tổng điểm 3 môn thi THPT của tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

(2) Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc là điểm 1 môn thi THPT trong tổ hợp xét tuyển cộng với 1/3 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

(3) Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với ngành Giáo dục Thể chất là tổng điểm 2 môn thi THPT trong tổ hợp xét tuyển cộng với 2/3 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN