Thông tin đăng ký xét tuyển

Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2024

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024, lần xem: 207

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2024, trình độ đại học, hệ chính quy như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa: công bố tháng 1/2024; cập nhật ngày 14/3

2. Trường Đại học Kinh tế: công bố tháng 1/2024

3. Trường Đại học Sư phạm: công bố tháng 1/2024; cập nhật ngày 26/02; cập nhật ngày 15/3

4. Trường Đại học Ngoại ngữ: công bố tháng 1/2024

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: công bố tháng 1/2024cập nhật ngày 15/3; cập nhật ngày 25/3

6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: công bố tháng 1/2024; cập nhật ngày 20/3

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: công bố tháng 1/2024; cập nhật ngày 08/3

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: công bố tháng 1/2024

9. Khoa Y - Dược: công bố tháng 1/2024

CÁC TIN LIÊN QUAN