Trường Đại học Kinh tế

Đặt câu hỏi

xin chào, em có câu hỏi đó là: điểm xét học bạ ngành thương mại điện tử năm 2019 là bao nhiêu điểm ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020, lần xem: 675

Năm 2019, ngành thương mại điện tử không xét học bạ em nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi