Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

Đặt câu hỏi

VNUK xét học bạ những ngành nào? Điều kiện là bao nhiêu học kì?

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 2 tháng 4 năm 2019, lần xem: 1117

Chào em,

Kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK) có xét tuyển theo học bạ các ngành sau: Quản trị Kinh doanh quốc tế; Khoa học và kỹ thuật máy tính; Khoa học Y sinh và Khoa học dữ liệu (đặc thù).

Để biết rõ thông tin về đợt xét tuyển: ngành, tổ hợp môn, các điều kiện xét tuyển... em vui lòng tham khảo các link đính kèm. 

 

Link thông tin xét tuyển bằng học bạ:

http://ts.udn.vn/files/2019/2019_3_28_13_13_574_goc-tong_hop_thong_tin_dkxt_2019_-_hoc_ba2703.pdf 

 

Link đề án tuyển sinh của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: 

http://ts.udn.vn/files/2019/2019_3_22_29_45_903_vnuk_ph%E1%BB%A5_l%E1%BB%A5c_1_de_an_tuyen_sinh_18.03.2019_(them_khdl).pdf 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi