Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Em có câu hỏi thắc mắc ạ : trường mình xét học bạ là xét điểm của lớp mấy ạ

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 21 tháng 2 năm 2024, lần xem: 51

Chào em

Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12, làm tròn đến 2 số lẻ em nhé. Chi tiết em theo dõi ở Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2024 tại địa chỉ: https://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/10687 

Để có các thông tin cập nhật em thường xuyên theo dõi Trang tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ:    https://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy 

Thân mến,

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi