Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Mình muốn đăng ký xét tuyển qua học bạ cho con thì đăng ký ở đâu?

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2022, lần xem: 206

Chào em!

Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh năm 2022, Đại học Đà Nẵng sẽ có hướng dẫn cụ thể về cách thức nộp hồ sơ. Em theo dõi thông tin cần thiết tại website: https://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao

Và thông tin đăng ký xét tuyển của các cơ sở đào tạo mà em mong muốn đăng ký xét tuyển tại địa chỉ: http://tvts.udn.vn/ttts/thong_tin_dang_ky_xet_tuyen/2022/Thong-tin-dang-ky-xet-tuyen-vao-cac-co-so-dao-tao-thanh-vien-cua-Dai-hoc-Da-Nang-nam-20222022.1.39405 (em click vào tên cơ sở đào tạo mà em muốn đăng ký xét tuyển theo học bạ nhé).

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi