Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi nếu học ở trường chuyên thì khi xét học bạ có được cộng điểm không ạ

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022, lần xem: 23

Chào em,

Xét học bạ không cộng điểm trường chuyên em nhé.
Thân./. 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi