Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Dạ em nộp học bạ mà quên gửi tiền lệ phí vậy nhà trường có bỏ qua hồ sơ không chấp nhận không ạ?

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020, lần xem: 831

Em liên hệ trường để nộp bổ sung sau nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi