Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Cho e hỏi trường còn xét hc bạ k ạ

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020, lần xem: 76

Hiện nay đã hết thời gian đăng ký xét tuyển theo học bạ vào ĐHĐN. Em theo dõi trên trang ts.udn.vn thường xuyên để biết khi có thông báo mới nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi